1. Chiriașul trebuie să posede permis de conducere valabil categoriei obiectului închiriat pe întreaga perioadă de închiriere și cu o vechime de minim 3 ani. Vârsta minimă obligatorie este de 21 ani.

2. Chiriașul își asumă întreaga responsabilitate pentru orice accident provocat de conducerea imprudentă a autovehiculului, precum și de conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau în stare de ebrietate, prin acest contract acceptând să plătească pagubele evaluate de către societatea de asigurări cu care s-a încheiat poliță de asigurare.

3. În caz de accident, chiriașul este obligat să anunțe imediat producerea acestuia atât organelor de poliție, cât și locatorului și va permite efectuarea investigațiilor necesare;

4. Atât în cazul unul accident rutier cât și a furtului autorulotei sau din autorulotă, clientul va fi obligat să obțină de la organele abilitate următoarele documente:

– Procesul-verbal de tamponare sau furt, după caz;

5. Chirașul își asumă întreaga răspundere pentru orice încălcare a regulamentului rutier în vigoare. De asemenea, este obligat să plătească toate amenzile primite în decursul perioadei
în care a închiriat autorulota.

6. În caz de accident sau avarii produse din vina clientului se va plăti suma de 250 euro pentru fransiza. În cazul unei daune care face imposibilă utilizarea autovehiculului, din vina chiriașului, prezentul contract este reziliat din culpa acestuia.

7. Chiriașul are obligația de a plăti o garanție de 500 euro sau echivalent în RON cu cel puțin 1 zi înainte de preluarea mașinii.

8. În cazul prezentului contract garanția este de 500 euro și urmează a fi restituită chiriașului la data restituirii autorulotei, afară de cazul în care s-au cauzat daune neacoperite de asiguratorul Casco și chiriașul nu vrea să le plătească.

9. Chirașul va prelua autorulota curată interior șiexterior. Costuri imputabile chiriașului:

a) Neumplerea rezervorului de combustibil la predare – 120 euro

b) Negolirea casetei WC – 50 euro

c) Negolirea rezervorului de apă uzată – 50 euro

10. Chiriașul are dreptul să utilizeze autorulota în toate țările Uniunii Europene acoperite de asigurarea RCA și Casco. Pentru alte țări locatorul va emite o ofertă separată de costuri de asigurare extinsă și documente adiționale.

11. Chiriașului îi sunt interzise:

– Participarea la curse de mașini sau în teste pentru verificarea performanțelor autorulotei; – Transportul materialelor sau substanțelor interzise, precum și transportul oricăror

mărfuri fără actele necesare;

– Utilizarea autorulotei sub influența alcoolului, drogurilor sau oricăror substanțe care îi poate afecta viteza de reacție, starea de conștiență sau capacitatea de exercițiu;

– Tractarea altor autorurisme sau remorci fără acordul scris al locatorului;

– Lăsarea autorulotei cu geamurile deschise și/sau cheile în contact nesupravegheate;

– Efectuarea vreunei reparații asupra autorulotei. Aceasta nu poate fi reparată decât într-un service autorizat și desemnat de locator.

– Să vândă, să închirieze sau să garanteze cu autorulota care face obiectul acestui contract.

Încălcarea oricăreia din condițiile de folosire va atrage în mod automat responsabilitatea financiară a chiriașului față de locator, reținerea garanției plus plata tuturor daunelor cauzate.

12. Chirașul, la expirarea acestui contract, va restitui locatorului bunul închiriat, împreună cu toate accesoriile acestuia, în aceeași stare în care le-a primit.